Przewidywane ożywienie bangladeskiej gospodarki w 2021 roku

Według najnowszego raportu Azjatyckiego Banku Rozwoju (Asian Development Bank) przewidywany wzrost bangladeskiego PKB w 2021 roku to aż 6,8%.

Jak twierdzi Manmohan Parkash, dyrektor krajowy Azjatyckiego Banku Rozwoju na Bangladesz: „Gospodarka Bangladeszu zaczęła wychodzić z pandemii. Pomimo znacznej presji na systemy opieki zdrowotnej i zarządzania pandemią, rząd dobrze zarządzał gospodarką, stosując odpowiednie bodźce ekonomiczne i środki ochrony socjalnej, zapewniając podstawowe usługi i towary dla osób ubogich i znajdujących się w trudnej sytuacji.”

Przewidywany wzrost będzie opierał się przede wszystkim na bogatej infrastrukturze produkcyjnej Bangladeszu oraz ciągle rosnącym udziale eksportu w gospodarce narodowej. Do tego należy dodać ostrożne zarządzanie makroekonomiczne oraz sprawne wdrażanie przez rząd działań stymulujących gospodarkę. Jednak jako bardzo realne zagrożenie dla ożywienia gospodarczego ABR wskazuje przedłużającą się pandemię wirusa SARS-CoV-19 na terenie Ludowej Republiki Bangladeszu oraz największych importerów bangladeskich towarów.

Dodatkowo, według raportu ABR przewidywana na 2021 rok stopa inflacji wyniesie umiarkowane 5,5%, a deficyt na rachunku obrotów bieżących zmniejszy się do 1,1 % PKB. Powyższe ma być odbiciem przewidywanego urodzaju w sektorze rolnictwa i korzystnych cen towarów eksportowych Bangladeszu na międzynarodowych rynkach.

Najlepszym podsumowaniem raportu ABR są słowa Monmohana Parkasha: „Jesteśmy podbudowani wzrostem eksportu i przekazów pieniężnych i mamy nadzieję, że ożywienie gospodarcze będzie trwałe, co pomoże w osiągnięciu przewidywanego tempa wzrostu. Kryzys jest okazją do podjęcia dalszych reform w zakresie mobilizacji zasobów, dywersyfikacji eksportu, tworzenia miejsc pracy, rozwoju umiejętności, a także ochrony socjalnej.”.

Grzegorz Suchanicz

Za: unb.com.bd