Polsko Bangladeska Izba Przemysłowo Handlowa jest pierwszą taką instytucją w dziejach relacji obu krajów.