ul. Krupnicza 14/9, 31-123 Kraków, POLSKA

Biuro czynne: pon.- pt. 9.00 -16.00

Polsko Bangladeska Izba Przemysłowo Handlowa z siedzibą w Krakowie

wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS postanowieniem z 7 maja 2019 r.

KRS: 0000784033

REGON: 383273646

NIP: 6772443611

Formularz Kontaktowy