ul. Kazimierza Wielkiego 51/GB,
30-074 Kraków

Biuro czynne: pon.- pt. 8.30-16.00

tel. +48 510- 723- 749

Polsko Bangladeska Izba Przemysłowo Handlowa z siedzibą w Krakowie

wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS postanowieniem z 7 maja 2019 r.

KRS: 0000784033

REGON: 383273646

NIP: 6772443611

Formularz Kontaktowy